Nieuwbouw 17 woningen nultreden Bergen op Zoom opgeleverd

Oplevering Nieuwbouw Meander

Vorige week hebben 17 klanten van Stadlander de sleutel ontvangen van hun nieuwe huurwoning aan ’t Nonnetje te Bergen op Zoom.

Dit project is ontworpen door Sputnik architecten uit
Rotterdam. Stadlander heeft hun concept gekozen omdat de oplossing voor de
bouwkavel leidde tot een resultaat van 17 nul-tredenwoningen. Het concept gaat uit van een banjonet oplossing, of wel de woningen haken als twee L-vormen in elkaar, waarbij in de extra halve beuk de slaapkamer en badkamer zijn gesitueerd. Op de verdieping zijn een tweede badkamer en een of twee slaapkamers aanwezig. 10 Woningen zijn uitgegeven in de sociale huur (waarvan 2 miva-woningen) en 7 woningen zijn uitgegeven in de middeldure huurklasse, waarbij het onderscheid gemaakt is in het afwerkingsnivo.

Het bijzondere van dit project is dan na de totstandkoming van het V.O. het project met De Kok Bouwgroep verder is uitgewerkt. Het 3D-tekenwerk is verzorgd door Vibes. Door de ontwikkeling in een BIM model verder te engineeren met de betrokken bouwpartners (constructeur en installateur,
en later ook de toeleveranciers van prefab  palen/ funderingsbalken, vloeren, kalkzandsteenelementen en kozijnen) is het ontwerp geoptimaliseerd en zijn fouten zo veel mogelijk geëlimineerd.  Naast deze ervaring in ketensamenwerking is ook een duurzaamheidsambitie gerealiseerd. De woningen hebben een EPC van 0.52 en een energielabel van A en A+.

De voorbereidingstijd was langer dan bij een traditioneel
proces, maar in de uitvoering is dit ingehaald. De bouwtijd bedroeg 34 weken!

Ook de gemeente heeft hierbij meegedacht en het straatwerk,
parkeervakken en troittoir zijn voor de inhuizing van de bewoners aangelegd. Direct prettig en duurzaam wonen!

Mijn rol was het voeren van projectmanagement van de
V.O.-fase en het sturen op de meest effectieve oplossing om de EPC te behalen. Met behulp van het toetsingsinstrument GPR zijn afgewogen keuzes gemaakt binnen het ketenteam. Naar de klanten in de middel dure huur is voor het bepalen van de keuzeopties, gebruik gemaakt van een digitaal webomgeving. De klanten konden zo in hun eigen omgeving en op hun tijdstip hun keuzes bevestigen, en de aannemer en installateur beschikte zo altijd over de laatste versie van de keuzelijst. Wegnemen van faalkosten is hiermee geslaagd!

1 reactie op “Nieuwbouw 17 woningen nultreden Bergen op Zoom opgeleverd