Behoud de gletsjers

Voor Atrivisie (blad Atriënsis) schreef ik vorige maand deze column:

Behoud de Gletsjers:
Onlangs las ik dat de gletsjerstand in 2011 alweer zo’n 40 meter achteruitging. Oorzaak: wereldwijd steeg de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak en er viel te weinig sneeuw. Ik vind het alarmerend dat door opwarming van de aarde over enkele decennia gletsjers waarschijnlijk helemaal verdwenen zijn. Dat gaat mij zeer aan het hart.

Mijn drive om een steentje bij te dragen aan duurzamere gebouwen en woonomgeving is het terugdringen van de ecologische footprint. Ik mag graag genieten van comfort, luxe en welzijn. Maar ik ben mezelf meer en meer bewust dat ook mijn eigen footprint niet in evenwicht is. Een beter milieu begint bij jezelf. Dit heb ik mezelf dan ook de afgelopen jaren ter harte genomen. Ik scheid afval beter en pak vaker de fiets. Thuis heb ik hotfill apparatuur en verlichting met spaarlampen en bewegingsmelders. Een zonneboiler en Zonnepanelen leveren mij duurzame energie.

Sinds 2 jaar werk ik binnen Stadlander aan energiebesparing. In 2011 verbeterde ons team zo’n 600 woningen naar een groen energielabel. In 2012 gaat het maar liefst om 1.000 woningen. De deelname van huurders ligt op ongeveer 85%. Wij streven voor ons totale bezit gemiddeld energielabel B na.
De komende opgave is optimalisatie van dit proces door slimmer te werken met behulp van ketensamenwerking. De regie wordt steeds meer overgenomen door onze ketenpartners. Wij streven naar ontzorging en meer kwaliteit voor minder geld. Marktpartijen merken dat steeds meer opdrachtgevers hun vraag anders in de markt zetten. Veel bedrijven moeten hun bedrijfsvoering hierop nog aanpassen. Denken vanuit de vraag van de woningcorporatie met haar huurders en niet vanuit het traditionele aanbod van schilderwerk, isolatie, glas of nieuwe installatie.

Deze verandering gaat in de bouw- en installatiebranche gepaard met kleine stapjes. Nieuwe samenwerkingsvormen tussen  elkaar versterkende bedrijven zijn vereist. Met als resultaten hogere klantwaarde, de reductie van faalkosten, ontzorging van de corporatie en een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ketensamenwerking is voor mij het uitgangspunt bij de energiebesparing in onze bestaande voorraad. Alles uiteindelijk in het belang van onze huurders, zodat zij nog lang in een prettige en duurzame wijk of kern kunnen blijven wonen. Daar ligt mijn hart. Komende generaties kunnen zo in ieder geval nog van gletsjers blijven genieten.

2 reacties op “Behoud de gletsjers

  1. Goed verhaal Bianca. Goede leefomgeving voor het nageslacht is belangrijk . Nog meer mensen zouden dit moeten ondersteunen.

    • Bedankt. Idd mijn zorg is dat mijn kinderen, of hun kinderen niet live kunnen zien wat een gletsjer is (of was).