Klopt de rekening wel?

Klopt de rekening wel?

Energiemanagementsystemen dragen bij aan transparante afrekening van service- en warmtekosten en biedt inzicht in rendement van installaties.

Bij gestapelde bouw is het opstellen van de jaarlijkse afrekening van de servicekosten nodig om de collectieve kosten, al dan niet hoofdelijk, om te slaan naar de gebruikers van het gebouw. Dit zijn o.a. de elektra-kosten en de warmtekosten (volgens Warmtewet). Zijn de afrekeningen juist opgesteld? Of is het jaarlijks weer een puzzel? De praktijk leert dat dit nog niet zo eenvoudig is als dat het lijkt, laat staan dat de afrekening helder en transparant is opgesteld voor de klant.

blog afbeelding energiemanagementDe hoogte van de afrekening op de onderdelen electra en warmte is zeer wisselend, van € 10,= per jaar per appartement in een portiekflat tot zelfs over de € 1.000,= per jaar bij grote appartementsgebouwen met parkeergarage, de lift, en de warmtekosten van de eigen woning en algemene ruimtes. Serieus geld waar zo snel enkele miljoenen in om kunnen gaan en dus waar ook op te besparen is, enerzijds om de woonlast te verlichten anderzijds om de interne administratieve last te verlichten.

Met de komst van de Warmtewet is de noodzaak tot beter energiemanagement toegenomen. Immers de corporatie is risicodragend exploitant geworden. Naast het financieel rendement per complex is het meer wenselijk om ook een beeld te krijgen van het technische rendement van de warmte-opwekker. Per saldo moeten de inkomsten groter zijn dan de (beheer-)kosten.

Ook voor de elektra kosten neemt het sturen op werkelijke kosten, in plaats van voorschotten, toe. Voor zowel de gas- als elektra-aansluiting gelden klein- of grootverbruik (vanaf G40 en vanaf 3x80A) tarieven.
Bij grootverbruik zijn meer partijen betrokken:

  1. Netbeheerder (met een periodieke aansluitvergoeding en transportkosten). Het gecontracteerd transportvermogen is variabel en door eigenaar aan te passen.
  2. Meetkosten door een meetbedrijf; telemetrie.
  3. Verbruikskosten van energieleverancier.

Zijn deze kosten goed in beeld en op het juiste complex geboekt? Wordt afgerekend op voorschotnota’s of werkelijke standen? Wie controleert de nota’s op juistheid? Een financieel medewerker of een energiespecialist?

Risico’s en kansen

  • Er zijn veel eindgebruikers gemoeid met het afrekenen van energiekosten. Klanten willen een transparantie nota van ontvangen van de gemaakte kosten. Onduidelijkheid van kosten of de vragen over de opstelling van de nota leidt tot extra administratieve last en ontevreden bewoners.
  • Exploitatierisico door de komst van de Warmtewet. Daardoor is grotere behoefte aan juiste data over het gebouw om zuiver financieel en technisch rendement te bepalen. Keuzes voor aanpassingen of effectiever onderhoud aan de installaties kunnen veel beter worden onderbouwd. Door beter inzicht in de prestaties van de ketels kan gerichter gas worden ingekocht.
  • Meer duidelijkheid kunnen geven over de hoogte van de servicekosten en dus de woonlasten. Nu vaak een grove berekening, hopelijk binnenkort nauwkeurig om de juiste woonlast voor de nieuwe klant te kunnen berekenen en haar gerichter naar een passende huisvesting te begeleiden.
  • Momenteel is een tussentijdse afrekening bij een vertrekkende huurder veelal niet mogelijk. De vertrekkende huurder moet soms meer dan een jaar wachten op een afrekening. Dit past niet meer in deze tijd. Systemen zullen moeten worden ingericht om realtime een eindafrekening op te kunnen stellen.

Mede om deze risico’s te beheersen verdient energiemanagement serieus aandacht bij woningcorporaties. Gelet op de krimpende organisaties wordt het moeilijk dit in de eigen organisatie goed te borgen.

Reden om te gaan onderzoeken welke expertisebedrijven corporaties hierin in de breedte kunnen ondersteunen naar een transparantere en eftieve verrekening van energie- en warmtekosten en hen ongevraagd adviseren naar verbeteringen van het financieel en technisch rendement.

Reacties zijn gesloten.