De nieuwe wind

De nieuwe wind

Huurders krijgen meer inspraak met de komst van de nieuwe De nieuwe windWoningwet. Huurdersbelangenverenigingen zijn de gesprekspartner van de corporatie en gemeenten. Hun rol en verantwoordelijkheden zijn nu vastgelegd, waardoor zij de komende periode nadrukkelijker deze rol zullen gaan innemen. Hoe dit te doen met behoud van een goede relatie? Waarin moeten zij zicht ontwikkelen?

Ik wil u graag wijzen op De nieuwe Wind, twee oud-collega’s van mij hebben deze ontwikkeling als kans gezien om hun kennis en kunde vanuit de corporatiesector in te zetten voor het coachen en begeleiden van huurdersbelangenverenigingen naar deze nieuwe rol. Nieuwsgierig, neem dan contact op met Thea de Feijter of Anneke Schouten via denieuwewind@gmail.com .

Reacties zijn gesloten.