Vernieuwen

Vernieuwen = Verbeteren

&   Innovatieve oplossingen   
&   Inkoopproces verbeteren
&   Ketensamenwerking, Design & Construct & Maintenance        
&   Vernieuwen werkprocessen
&   (Faal)kosten verlagen        

De opgaven waar woningcorporaties voor staan, zijn de laatste jaren complexer geworden door nieuwe regelgeving (Deab – niet Deab, VPB, huurtoeslag, CO2-opgave  etc.), maatschappelijke prestaties en een gezonde bedrijfsvoering. De invulling van deze complexe opgaven vraagt om vernieuwende oplossingen. Meer kwaliteit tegen minder kosten. Als opdrachtgever zijn juist zij aan zet om deze vraagstelling naar de markt op een uitdagende manier vorm te geven, binnen de spelregels van transparantie en verantwoording. Koplopers hebben de eerste ervaringen hierin opgedaan. ProjectKr8 biedt projectmanagement om de uitdagende vraagstelling voor woningcorporaties te vertalen naar een transparante inkoop van leveranciers en de implementatie van deze nieuwe aanpak in de organisatie.