Verbinden

Verbinden = Projectcreatie 

 

&   Projectmanagement
&   Ontwikkelen en verbeteren processen      
&   Motiveren teamleden 

Waarom loopt uw project niet gesmeerd? Waarom zijn medewerkers ontevreden  en is het eindresultaat niet naar verwachting. Het antwoord op deze vragen kan  vele oorzaken hebben. Vaak wordt gestart met een project zonder goede  projectdefinitie, zodat niet duidelijk is wat het resultaat moet zijn. ProjectKr8 biedt projectmanagement op basis van het creatieproces waarbij teamleden zelf aan zet zijn om antwoord te geven op de vragen, hoe, wie, wat en wanneer. Commitment is het sleutelwoord dat teamleden gedurende het project aan elkaar verbindt.